O založbi

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Sloveniji in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti, posledično pa za celotno družbo; pomemben segment založniške dejavnosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je tako poleg skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov naših raziskovalcev tudi tisk univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski proces. Čeprav smo pri znanstvenih objavah usmerjeni v vsebino, pa niso nepomembna naša prizadevanja, da bi bile knjige ZZFF tudi oblikovno privlačne in urejene bralcu čim bolj prijazno.

Vse publikacije Znanstvena založbe FF so bralcem na voljo na enem mestu – v Knjigarni FF, ki v sodelovanju z založbo skrbi za prodajo izdanih publikacij.

 V okviru založbe delujejo štiri področna uredništva, in sicer:

  • uredništvo znanstvenih publikacij,
  • visokošolskih in drugih učbenikov,
  • strokovnih publikacij ter
  • promocijskih gradiv.

Znanstvena založba Filozofske fakultete redno izdaja tudi 14 znanstvenih revij, od katerih nekatere izhajajo večkrat letno.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je od leta 2017 članica mednarodnega združenja Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP), od leta 2018 pa tudi članica evropske raziskovalne infrastrukture OPERAS.

Sledite nam lahko tudi na Twitterju