Izpostavljamo

 • Prepletenost svetov: zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji

  ANTROPOLOGIJA

  Izpostavljamo

  Pričujoča monografija ponuja vpogled v pretekle in sodobne prakse raziskovanja zunajevropskih kultur na Slovenskem v okviru različnih disciplinarnih področij, s poudarkom na etnologiji in antropologiji ter raziskavah Azije.

  Preberi več
 • Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

  PSIHOLOGIJA

  Izpostavljamo

  V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000.

  Preberi več
 • O Poljakih in Slovencih – v krogu jezikovno-kulturnih stereotipov

  SLAVISTIKA

  Izpostavljamo

  Delo je usmerjeno v etnolingvistični opis predstav o Poljaku (Poljakih) in Slovencu (Slovencih), kot jih je mogoče izluščiti iz osnovnega gradiva, ki ga predstavljajo odgo­vori anketiranih iz Poljske in Slovenije. Raziskava poskuša ujeti »vsakdanje«, »uvelja­vljeno« dojemanje predstav pri predstavnikih obeh narodov.

  Preberi več

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Sloveniji in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.