Izpostavljamo

 • Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov

  PSIHOTERAPIJA

  Izpostavljamo

  Monografija ponuja pregled raziskovanja in integracije v psihoterapiji. Avtorja obravnavata metode psihoterapevtskega raziskova­nja, raziskave učinkovitosti in izidov psihoterapije ter raziskave procesov psihoterapije.

  Preberi več
 • The History of Archaeology in the Western Balkans

  ARHEOLOGIJA

  Izpostavljamo

  Glavni namen pričujoče monografije je premislek o nastajanju arheologije v sedmih novih državah, ki so nastale po razpadu Jugoslavije in zgodovinskih, družbenih ter kulturnih pogojih ustvarjanja njenega znanja.

  Preberi več
 • Zgodovina glasbe na Slovenskem III: Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918

  GLASBA

  Izpostavljamo

  S tretjo knjigo se zgodovinska pripoved o glasbi na Slovenskem osredotoča na dolgo 19. stoletje. S tem zajema prelomni čas, v katerem so se temeljito preoblikovale osnove družbene ureditve in kulturnega življenja, ki sodoločajo tudi našo sedanjost.

  Preberi več

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Sloveniji in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.