Izpostavljamo

  • Rdeča mavrica: Delavska socialistična gibanja na razpotjih: 1848–1918–1948

    PRAVKAR OBJAVLJENO!

    Izpostavljamo

    Delo tematsko in problemsko posega v zgodovino delavskih socialističnih gibanj – in zagotovo se bo marsikdo po prebranem naslovu namrščil in nekritično rekel, da po padcu berlinskega zidu tovrstne teme spadajo na smetišče zgodovine – vendar dejanskost vsakodnevno dokazuje, da so te s svojo povednostjo še kako žive, kajti problemi, s katerimi se sooča proletariat danes, če že niso istovetni s preteklimi, pa so si zagotovo podobni. Ne pozabimo, živimo v dobi kapitalizma; na eni strani je razred lastnikov kapitala (vključno z državo kot lastnico), na drugi pa razred...

    Preberi več

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja v Sloveniji in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.